Cursus Algemene Kynologische Kennis

Vanaf oktober richten wij, in samenwerking met de vdA, de cursus AKK in voor 2021-2022. 

Deze cursus is bedoeld voor elke hondenliefhebber, fokker en/of kandidaat keurmeester. 

Er worden verschillende lessen gegeven, over verschillende thema's, door verschillende lesgevers en dit allemaal in het Belgisch Centrum voor Geleidehonden in Tongeren! 

Meer info kan u terugvinden op het inschrijfformulier dat we graag van zoveel mogelijk mensen ingevuld terug mogen ontvangen!